ตารางกำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2556

ตารางกำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2556

ตารางกำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2556

กำหนดการและรายละเอียดการฝึกซ้อม

วันฝึกซ้อมย่อยรวม ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556
เวลา 13.30 น.
– คณะบริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
เวลา 09.00 น.
-คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เวลา 13.30 น.
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556
เวลา 09.00 น.
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะศิลปศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์

————————————————-

วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (เช้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร – จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– คณะบริหารธุรกิจ จุดรายงานตัว คณะบริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จุดรายงานตัว อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (บ่าย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ – จุดรายงานตัว อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ – จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 (เช้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา – จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน – จุดรายงานตัว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 (บ่าย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จุดรายงานตัว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ – จุดรายงานตัว อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 (เช้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก – จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร – จุดรายงานตัว อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – จุดรายงานตัว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – จุดรายงานตัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – จุดรายงานตัว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะศิลปศาสตร์ – จุดรายงานตัว คณะศิลปศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ – จุดรายงานตัว คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 (บ่าย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน – จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์

————————————————————————————

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ช่วงเช้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร – จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– คณะบริหารธุรกิจ จุดรายงานตัว คณะบริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จุดรายงานตัว อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
ช่วงบ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ – จุดรายงานตัว อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ – จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556
ช่วงเช้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา – จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน – จุดรายงานตัว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ช่วงบ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จุดรายงานตัว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ – จุดรายงานตัว อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556
ช่วงเช้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก – จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร – จุดรายงานตัว อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – จุดรายงานตัว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – จุดรายงานตัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – จุดรายงานตัว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะศิลปศาสตร์ – จุดรายงานตัว คณะศิลปศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ – จุดรายงานตัว คณะศิลปกรรมศาสตร์

ช่วงบ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน – จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์

======================

1149747_615953291760576_994391969_o

1149138_615953301760575_513255997_o

 

========================================

ช่างภาพแมวเหมียว 081-9245600 / Line : mawwmeo
https://www.facebook.com/catphotographer
http://www.sprintcat.compage_cat2

ช่างภาพ หนึ่ง o83.259.99oo / Line : o1n1e
http://www.facebook.com/piyabutchairatnaphotography
http://www.neungfoto.com/page_cat2

ช่างภาพ โบ๊ต 084-451-2006 / Line : riccoboat
https://www.facebook.com/tharinphoto
http://www.riccoboat.comช่างภาพ ถ่ายรูป ถ่ายภาพ รับถ่ายรูป รับถ่ายภาพ หาช่างภาพ นอกรอบ รับปริญญา กรุงเทพ 2556

ช่างภาพ หมูน้อย 084-762-7750 /LINE : mumutoto
http://www.chubbybuta.com
https://www.facebook.com/TheManWhoLovedSkyช่างภาพ ถ่ายรูป ถ่ายภาพ รับถ่ายรูป รับถ่ายภาพ หาช่างภาพ นอกรอบ รับปริญญา กรุงเทพ 2556

ช่างภาพ ต้นรัก 08.6303.5018 /LINE : photooflove
http://www.photooflove.com
https://www.facebook.com/BanDitDotCom
ถ่ายรูปรับปริญญา

ช่างภาพ มีน 084-525-0946  /LINE : sushimean
http://www.sushimean.commy Banner_mean

Author Bio