Archive for August, 2013

ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.ทักษิณ สงขลา 2556

ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.ทักษิณ สงขลา 2556

  • 26th August 2013

ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.ทักษิณ สงขลา 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ??????.. ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 จึงขอให้บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย และภาคเรียนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2554 ไปรายงานตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ดังต่อไปนี้ การรายงานตัว วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 08.00 ? 10.00 น. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตสงขลาและบัณฑิตของ U-MDC ณ ห้องทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตพัทลุง ณ…

read more →
ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2556

ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2556

  • 26th August 2013

ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2556 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 เป็นวัน พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จึงกำหนดวันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร ดังนี้ วันซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 07.30 น. -บัณฑิตลงทะเบียนที่หน้าประชุมพร้อมรับคู่มือฝึกซ้อมและหนังสือที่ระลึก 08.30 น. -อธิการบดี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิต 09.00 น. -ชมวีดิทัศน์และรับฟังคำชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการซ้อมและการรับปริญญาบัตร 09.30 น. -ซ้อมกลุ่มแยกย่อยคณะวิชาตามสถานที่ที่กำหนดไว้ 11.30 น. -พักกลางวัน 12.00 น. -บัณฑิตรายงานตัว ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อตรวจเช็คชื่อและเรียงลำดับบัณฑิต 12.15 น. -อาจารย์ประจำคณะวิชายืนยันจำนวนและรายชื่อบัณฑิตกับทีมฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ…

read more →
ถ่ายรูปรับปริญญา ธรรมศาสตร์ น้องบี

ถ่ายรูปรับปริญญา ธรรมศาสตร์ น้องบี

  • 17th August 2013

ถ่ายรูปรับปริญญา?ธรรมศาสตร์ น้องบี บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ในวันซ้อม 27 กรกฎาคม 2556 ถ่ายภาพโดย : หนึ่ง โทร. o8.325.999.oo Line : o1n1e เวป. http://www.neungfoto.com/ ผลงานถ่ายภาพบางส่วนครับ

read more →
ตารางกำหนดการ รับปริญญา พระจอมเกล้า ธนบุรี 2556

ตารางกำหนดการ รับปริญญา พระจอมเกล้า ธนบุรี 2556

  • 17th August 2013

ตารางกำหนดการ รับปริญญา พระจอมเกล้า ธนบุรี 2556 กำหนดวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 (2556) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)   9พย 2556 เวลา 7.00-12.00น ถ่ายภาพหมู่ เวลา 13.00-เสร็จการซ้อม ซ้อมย่อย 10พย 2556 เวลา 8.00-เสร็จการซ้อม ซ้อมย่อย 11พย 2556 เวลา 11.30-ซ้อมเสร็จ วันซ้อมใหญ่ BITEC 13พย 2556 ช่วงเช้า รับพระราชทานปริญญา BITEC         ============================== ช่างภาพแมวเหมียว 081-9245600 / Line : mawwmeo…

read more →
ตารางกำหนดการ รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง 2556

ตารางกำหนดการ รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง 2556

  • 16th August 2013

ตารางกำหนดการ รับปริญญา พระจอมเกล้า ลาดกระบัง 2556 กำหนดวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 (2556) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 9พย 2556 เวลา 8.00-12.00 ถ่ายภาพหมู่ 3พย 2556 เวลา 10.00- ซ้อมเสร็จ ซ้อมย่อย วิทยาเขตชุมพร 8พย 2556 เวลา 8.00-ซ้อมเสร็จ ลาดกระบัง 10พย 2556 เวลา 11.00-ซ้อมเสร็จ วันซ้อมใหญ่ BITEC 13พย 2556 เวลา 9.00(เรียกแถว)-รับพระราชทานปริญญา ช่วงบ่าย BITEC ======================================== ช่างภาพแมวเหมียว 081-9245600 / Line : mawwmeo…

read more →
ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.รังสิต RSU 2556

ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.รังสิต RSU 2556

  • 16th August 2013

ข่าวด่วน มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ขอเปลี่ยนหมายกำหนดการ รับปริญญาใหม่เป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ดูตามเอกสารแจ้งด้านล่างนี้ ดังนั้น ทาง excelsnap จะขอเปลี่ยนวันที่ใหม่ กับตารางกำหนดการเดิม เพื่อให้เข้าใจง่ายก่อน ส่วนรายละเอียด เวลาในแต่ละวัน รวมถึงสถานที่ตั้งแถว ลงทะเบียน จะupdate มาอีกครั้ง ===================================== ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.รังสิต RSU 2556 กำหนดการฝึกซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 (ไม่สวมชุดครุย) ที่มหาวิทยาลัยรังสิต รายงานตัวซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 เวลา 08.00 น. แต่ละวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน จัดซ้อมย่อยตามเวลา?และสถานที่ที่กำหนด (ดูรายละเอียดในตารางกำหนดการซ้อมรับปริญญา) รายงานตัวซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 เวลา 11.00-16.00 น. จัดฝึกซ้อมย่อย ตามเวลาที่กำหนดของแต่ละ?วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน…

read more →
ถ่ายรูปรับปริญญา ธรรมศาสตร์ น้องท๊อฟฟี่

ถ่ายรูปรับปริญญา ธรรมศาสตร์ น้องท๊อฟฟี่

  • 13th August 2013

ถ่ายรูปรับปริญญา?ธรรมศาสตร์ น้องท๊อฟฟี่ บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ในวันซ้อม 27 กรกฎาคม และจริง วันที่ 1 สิงหาคม ถ่ายภาพโดย : หนึ่ง โทร. o8.325.999.oo Line : o1n1e เวป. http://www.neungfoto.com/ ผลงานถ่ายภาพบางส่วนครับ

read more →
ถ่ายรูปรับปริญญา ธรรมศาสตร์ น้องลูกปลา

ถ่ายรูปรับปริญญา ธรรมศาสตร์ น้องลูกปลา

  • 11th August 2013

ถ่ายรูปรับปริญญา?ธรรมศาสตร์ น้องลูกปลา บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ในวันจริง วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถ่ายภาพโดย : หนึ่ง โทร. o8.325.999.oo Line : o1n1e เวป. http://www.neungfoto.com/ ผลงานถ่ายภาพบางส่วนครับ

read more →
ตารางกำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2556

ตารางกำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2556

  • 9th August 2013

ตารางกำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2556 กำหนดการและรายละเอียดการฝึกซ้อม วันฝึกซ้อมย่อยรวม ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. – คณะบริหารธุรกิจ – วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. -คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เวลา 13.30 น. – คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม – คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. – คณะเทคโนโลยีการเกษตร – คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์…

read more →
ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ dpu 2556

ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ dpu 2556

  • 9th August 2013

ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ DPU 2556 กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์?ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศิกายน 2556 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์? ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/?ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา คณะการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติจีน วันฝึกซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแถวใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันฝึกซ้อมใหญ่?และ?ถ่ายภาพหมู่ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ซ้อมใหญ่?ตั้งแถวตามสถานที่ที่กำหนด ภาพหมู่ เตรียมตัว ณ อาคารสุทธิเกตุ (ศูนย์กีฬา) ถ่ายภาพ…

read more →
1 of 2
12